ஓமதுரர் ஏன் முதலமைச்சர் பதவியை தூக்கி எறிந்தார் | Why did Omanthoorar throw the Chief Minister’s post? Thamizharuvi Maniyan Live Tamil Speech