ஓமதுரர் ஏன் முதலமைச்சர் பதவியை தூக்கி எறிந்தார் – தமிழருவி மணியன்

ஓமதுரர் ஏன் முதலமைச்சர் பதவியை தூக்கி எறிந்தார் | Why did Omanthoorar throw the Chief Minister’s post? Thamizharuvi Maniyan Live Tamil Speech

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


TOP