தமிழருவி மணியன் அவர்களின் அருமையான சொற்பொழிவு

பெரியார் தமிழ்நாட்டிற்கு என்ன செய்தார்

காமராசர் யார் என்று இந்துராகாந்தி கேட்டாரா?

ஓமதுரர் ஏன் முதலமைச்சர் பதவியை தூக்கி எறிந்தார்

முகமதலி ஜின்னா எப்படிப்பட்டவர்

அண்ணாதுரை பெட்ரோலுக்கு பணம்கொடுக்கவில்லையா

தோழர் Jeeva எப்படி பட்டவர்

ராசாபக்க்ஷே அரசனா அசுரனா