இந்திய வரலாறு என்பது இந்தியத் துணைக்கண்டதில் வரலாற்றுக் காலம் முன்பு வாழ்ந்த மக்கள், அவர்தம் சமுதாயம், சிந்து சமவெளி நாகரிகம் இந்தோ-ஆரியப் பண்பாடு உள்ளடக்கிய வேதகால நாகரிகம்[1] தொடங்கி இன்றுவரை உள்ளிட்டகாலம் அடங்கும். மேலும் பல கலாச்சாரங்களின் சாரமாகவும் பண்பாடுகளை உள்வாங்கியும் பிறந்த இந்து சமயம், அதன் வளர்ச்சி குறித்தும் சிரமணா இயக்கத்தின் வளர்ச்சி, சிரவுத்தா பலிகளின் வீழ்ச்சி, சைனம், பௌத்தம், சைவம், வைணவம் மற்றும் சக்தி வழிபாடு இவைகளின் வளர்ச்சி, தாக்கம்,[2][3] மேலும் இப்பகுதியில் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக வாழ்ந்த அரச பரம்பரை, பேரரசுகளின் தோற்றம், தாக்கம், இடைகாலத்தில் தோன்றிய இந்து மற்றும் முகலாய அரச பரம்பரைகள் குறித்த தகவல்கள், பிற்காலத்தில் வந்த ஐரோப்பிய வணிகர்கள், அதன் தொடர்ச்சியாக அமைந்த ஆங்கிலேய அரசு, அதன் தொடர்ச்சியாக எழுந்த விடுதலை இயக்கம், அதன் பின் நாடு பிரிவினை அடைந்து இந்தியக் குடியரசு பிறந்த வரை தகவல்கள் உள்ளிட்டவை அடங்கும்.

இந்தியாவை ஆண்ட தலைவர்கள் விபரம்.
முஹம்மது கோரி முதல் நரேந்திர மோடி வரை.

1193 : முஹம்மது கோரி
1206 :குத்புதீன் ஐபக்
1210 :ஆரம்ஷா
1211 : அல்தமிஷ்
1236 : ருக்னுத்தீன் ஷா
1236 : ரஜியா சுல்தானா
1240 : மெஹசுத்தீன் பெஹ்ரம்ஷா
1242 : ஆலாவுத்தீன் மஸூத் ஷா
1246 : நாஸிருத்தீன் மெஹ்மூத்
1266 : கியாசுத்தீன் பில்பன்
1286 : ரங்கிஷ்வர்
1287 : மஜ்தன்கேகபாத்
1290 :ஷம்ஷீத்தீன் கேமரஸ்
(கோரி வம்ச ஆட்சி முடிவு 97 வருடம்)

கில்ஜி வம்சம்
1290 : ஜலாலுத்தீன் பெரோஸ் கில்ஜி
1292 :அலாவுதீன் கில்ஜி
1316 :ஷஹாபுதீன் உமர் ஷா
1316 : குதுபுத்தீன் முபாரக் ஷா
1320 : நாஸிருத்தீன் குஸ்ரு ஷா
( கில்ஜி வம்ச ஆட்சி முடிவு 30 வருடம்)

துக்ளக் வம்சம்
1320 :கியாசுத்தீன் துக்ளக்
1325 : முஹம்மது பின் துக்ளக்
1351 :பெரோஸ்ஷா துக்ளக்
1388 : கியாசுத்தீன் துக்ளக்
1389 : அபுபக்கர்ஷா
1389 :மூன்றாம் முஹம்மது துக்ளக்
1394 :அலெக்சாண்டர் ஷா
1394 : நாஸிருத்தீன் ஷா
1395 : நுஸ்ரத் ஷா
1399 :நாஸிருத்தீன் முஹம்மது ஷா.
1413 :தவுலத் ஷா
(துக்ளக் வமிச ஆட்சி 94வருடம்)

சையித் வம்சம்
1414 :கஜர்கான்
1421 :மெஹசுத் தீன் முபாரக் ஷா
1434 : முஹம்மது ஷா
1445 :அலாவுதீன் ஆலம் ஷா
(சையத் வம்சம் 37 வருடம்)

லோதி வம்ச ஆட்சி
1451 : பெஹ்லூல் லோதி
1489 : அலெக்சாண்டர் லோதி
1517 : இப்ராஹிம் லோதி
(லோதி ஆட்சி 75 வருடம்)

முகலாயர் ஆட்சி
1526 : ஜஹிருத்தீன் பாபர்
1530 : ஹிமாயூன்
சூரி வமிச ஆட்சி
1539 : ஷேர்ஷா சூரி
1545 :அஸ்லம் ஷா சூரி
1552 :மெஹ்மூத் ஷா சூரி
1553 :இப்றாஹிம் சூரி
1554 :பர்வேஸ் ஷா சூரி
1554 :முபாரக் கான் சூரி

1555 :அலெக்சாண்டர் சூரி
(16வருடம் சூரி ஆட்சி)

முகலாயர் ஆட்சி
1555 :ஹிமாயூன்
1556 :ஜலாலுத்தீன் அக்பர்
1605 :ஜஹாங்கீர் சலீம்
1628 :ஷாஜஹான்
1659 : ஒளரங்கசீப்
1707 :ஷாஹே ஆலம்
1712 :பஹதூர் ஷா

1713 :பஹாரோகஷேர்

1719 :ரேபுதாராஜத், நேகஷ்யார்&மெஹ்மூத் ஷா
1754 :ஆலம்கீர்

1759 :ஷாஹேஆலம்
1806 :அக்பர் ஷா
1837 :பஹதூர்ஷா ஜஹபர்
(முகலாயர் ஆட்சி 315 வருடம் )

ஆங்கிலேயர் ஆட்சி
1858 : லார்டு கேங்க்
1862 :லார்டு ஜேம்ஸ்பரோஸ்எல்ஙன்
1864 : லார்ட் ஜான் லோதேநஷ்
1869 :லார்டு ரிசர்டு
1872 :லார்டு நோடபக்
1876 ;லார்டுஎட்வர்ட்
1880 :லார்ட் ஜார்ஜ் ரிப்பன்
1884 :லார்டு டப்ரின்
1894 : லார்டு ஹேஸ்டிங்
1899 : ஜார்ஜ்கர்னல்
1905: லார்டு கில்பர்ட்
1910 :லார்டு சார்லஸ்
1916 :லார்ட் பிடரிக்
1921 : லார்ட் ரக்ஸ்
1926:.லார்ட் எட்வர்ட்
1931: லார்ட் பெர்மேன்வெலிங்டன்
1936 :லார்டு ஐ கே
1943:லார்டு அரக்பேல்
1947 : லார்டு மவுண்ட்பேட்டன்
( ஆங்கிலேயர்கள் ஆட்சி முடிவு)

சுதந்திர இந்தியாவின் ஆட்சி
1947:ஜவஹர்லால் நேரு
1964:குல்சாரிலால் நந்தா
1964:லால் பகதூர் சாஸ்திரி
1966:குல்சாரிலால் நந்தா
1966: இந்திராகாந்தி
1977: மொராஜி தேசாய்
1979: சரண்சிங் 1980:இந்திராகாந்தி
1984:ராஜீவ்காந்தி
1989:V P சிங்
1990:சந்திரசேகர்
1991:. P.V. நரசிம்மராவ்
1996 A.B.வாஜ்பாய் 13 நாள் ஆட்சி
1996: A.J. தேவகொளடா
1997: I.K.குஜ்ரால்
1998:A.B.வாஜ்பாய்
2004 :மன்மோஹன்சிங்
2014:நரேந்திர மோடி