தமிழ் தாய் வாழ்த்து

தமிழ் தாய் வாழ்த்து

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து என்பது இந்திய மாநில அரசுகளுள் தமிழை ஆட்சி மொழியாய் கொண்டுள்ள தமிழ்நாட்டில் பாடப்பெறும் வாழ்த்துப் பாடலாகும். இது தமிழ் மொழியை வாழ்த்தி வணக்கம் செலுத்துவதாக அமையும். இப்பாடல் அரசு விழாக்கள், பள்ளிகளின் காலை இறைவணக்கக் கூட்டம் முதலான நிகழ்வுகளின் தொடக்கத்தில் பாடப்படுகிறது. இந்திய தேசிய கீதம் இறுதியில்…continue »
கண்ணதாசன் கவிதை வாழ்க இல்லறம் !

கண்ணதாசன் கவிதை வாழ்க இல்லறம் !

திரு. கண்ணதாசன் அவர்களின் நெஞ்சுக்கு நிம்மதி என்ற புத்தகத்திலிருந்து சில நெஞ்சைத்தொட்ட வரிகள்... தகராறு இல்லாத குடும்பம் இல்லை.. வீட்டுக்கு வீடு வாசப் படி.. ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு கவலை.. யானைக்கு தன் உடம்பைத் தூக்க முடியவில்லையே என்ற கவலை இருந்தால் அணிலுக்கு…continue »
மனைவியின் அருமை

மனைவியின் அருமை

  🎲🎲மனைவியின் அருமை 🎲🎲 🎲 நீரின் அருமை பயிரில் தெரியும்! 🎲 நிலத்தின் அருமை விளைச்சலில் தெரியும்! 🎲 கல்வியின் அருமை பதவியில் தெரியும்! 🎲 பணத்தின் அருமை வறுமையில் தெரியும்! 🎲 தாயின் அருமை அன்பினில் தெரியும்! 🎲 தந்தையின்…continue »
வைரமுத்து கவிதைகள் – கேள் மனமே கேள்

வைரமுத்து கவிதைகள் – கேள் மனமே கேள்

சத்தங்கள் இல்லாத தனிமை கேட்பேன் சரஞ்சரமாய் வந்துவிழும் வார்த்தை கேட்பேன் ரத்தத்தில் எப்போதும் வேகம் கேட்பேன் ரகசியங்கள் இல்லாத வாழ்க்கை கேட்பேன் சுத்தத்தைக் கொண்டாடும் சூழல் கேட்பேன் சுடர்விட்டுப் பொலிகின்ற ஞானம் கேட்பேன் யுத்தங்கள் இல்லாத உலகம் கேட்பேன் உலகெங்கும் சம்பங்கு…continue »
பாரதிதாசன் கவிதைகள் – இன்பத் தமிழ்

பாரதிதாசன் கவிதைகள் – இன்பத் தமிழ்

தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர் - அந்தத் தமிழ் இன்பத் தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர்! தமிழுக்கு நிலவென்று பேர் - இன்பத் தமிழ் எங்கள் சமுகத்தின் விளைவுக்கு நீர்! தமிழுக்கு மணமென்று பேர் - இன்பத் தமிழ் எங்கள் வாழ்வுக்கு நிருமித்த…continue »
செந்தமிழ் நாடு மகாகவி பாரதியார் கவிதைகள்

செந்தமிழ் நாடு மகாகவி பாரதியார் கவிதைகள்

1.செந்தமிழ் நாடெனும் போதினிலே-இன்பத் தேன்வந்து பாயுது காதினிலே-எங்கள் தந்தையர் நாடென்ற பேச்சினிலே-ஒரு சக்தி பிறக்குது மூச்சினிலே (செந்தமிழ்) 2.வேதம் நிறைந்த தமிழ்நாடு-உய் வீரம் செறிந்த தமிழ்நாடு-நல்ல காதல் புரியும் அரம்பையர்போல்-இளங் கன்னியர் சூழ்ந்த தமிழ்நாடு (செந்தமிழ்) 3.காவிரி தென்பெண்ணை பாலாறு-தமிழ் கண்டதோர்…continue »