முந்நீர் விழவு- தண்ணீர் குறித்த பண்பாட்டு அரசியல் கருத்தரங்கம் . இயற்கை வேளாண் விஞ்ஞானி நம்மாழ்வார் உரை. தேதி: 26.2013, இடம்: லயோலா கல்லூரி சென்னை.

http://tamilan.club/wp-content/uploads/2017/12/hqdefault-1.jpghttp://tamilan.club/wp-content/uploads/2017/12/hqdefault-1-150x150.jpgதமிழன்அனுபவம்சிந்தனைகளம்பொருளாதாரம்வீடியோ
முந்நீர் விழவு- தண்ணீர் குறித்த பண்பாட்டு அரசியல் கருத்தரங்கம் . இயற்கை வேளாண் விஞ்ஞானி நம்மாழ்வார் உரை. தேதி: 26.2013, இடம்: லயோலா கல்லூரி சென்னை.