கட்டுரைகள்

உடல் எடை கூடியவர்கள் கடலை மிட்டாய் சாப்பிடலாம்

உடல் எடை கூடியவர்கள் கடலை மிட்டாய் சாப்பிடலாம்

கடலை மிட்டாயை அதிக அளவில் உண்பதால் நல்ல உடல் கட்டுப்பாடோடு இருப்பதுடன் அதிக எடை உள்ளவர்களின் எடை குறையும். நிலக்கடலை பர்பி, கடலை அச்சி, கடலை மி...
படித்ததில் பிடித்தது
தலைவர்கள்

கவிதைகள்

தொலைக்காட்சி செய்திகள்


TOP